กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ    อำเภอพระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

 

More...
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลผู้บริหาร
   การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี 2566
   นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
   ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   คู่มือการให้บริการ
   รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
   E-SERVICE
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แบบรายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ITA Online 2023)
    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment - EIT)
    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment - IIT)
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
 
 

 

 
 

 

 
Social Network

 

 

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      47 คน

สถิติเดือนนี้:   1414 คน

สถิติปีนี้:        10622 คน

สถิติทั้งหมด: 34343 คน

ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
    การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน...
    กิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ คณะครู และนักเรียนโรงเรียน...
    ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับหน่วยงาของน

...
     วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 กรกฎาม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน...
    เชิดชูครูกลอนสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจ...
    วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโ...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ในการปฏ

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโ...
    การประกาศเจตจำนงสุจริต และปฎิญญาโรงเรียนสุจริ

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโ...
    พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโ...
    การเข้าร่วมทดสอบระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโ...
    การประเมินนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีกา

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโ...
    วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ คณะครู และนักเรียนโรงเรียน...
    วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและคว

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    วันเปิดภาคเรียน 1/2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและคว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและคว

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    ประชุมผู้ปกครอง 1/2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาสาธุ ผู้ร่วมบุญทอดผ้าป่

...
    ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

วันที่ 12 เมษายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน...
    ขอขอบพระคุณผู้บริจาคสมทบทุนสร้างกำแพงโรงเรียน

...
    ขอขอบพระคุณสมทบทุนบริจาคเพื่อปรับปรุงอาคารเอน

โรงเรียนบ้านโนนบ่อ ขอขอบพระคุณ บริษัท แท่งเทียน แสนล้าน จำกัด ที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่...
    ขอขอบพระคุณสมทบทุนบริจาคเพื่อปรับปรุงอาคารเอน

โรงเรียนบ้านโนนบ่อ ขอขอบพระคุณ โค้ชฐนโรจน์ และโค้ชแพม (แม่บ้านเทรด Forex) ที่ได้ร่วมบริจาคสมท...
    สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงา

สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดแ...
    ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกี

...
    “ขอขอบพระคุณ โค้ชแพม และโค้ชฐนโรจน์ ที่ได้มอบอ

วันที่ 20 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโ...
    “พิธีปัจฉิม ปีการศึกษา 2566”

วันที่ 20 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน...
    “ขอขอบพระคุณ ดร.กรกช วรรณไชย ผู้อำนวยการโรงเรีย

วันที่ 11 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน...
    กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า...
    การอบรมการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพั

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า...
    กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนัก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดก...
    การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : R

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า...
    “ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และ

...
    การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อย

...
    “ รับตรวจเยี่ยมจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน แ

...
    มอบทุนการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

...
    รางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 2566

...
    วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

...
    กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ ประจำปี 2566

...
    กิจกรรมเดินทางไกลสำหรับลูกเสือสำรอง และเข้าค่

...
    “ขอขอบพระคุณ สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์

...
    กีฬากลุ่มเครือข่ายฯ กลุ่มที่ 10 (พระยืน) ปีการศึกษ

...
    กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2566

...
    นิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก

...
    กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จ.ร้อย

...
    กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กา

วันที่ 21 - 22 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลา...
    ทำบุญเดือน 9 ข้าวประดับดิน

...
    

  วันที่ 9 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการ...
    

วันที่ 7 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    การนิเทศ ติดตาม โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 7 กันยายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    English Camp 2023

       วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเร...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู

วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน...
    การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการ

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลา...
    กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    วันแม่แห่งชาติ 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
อ่านข่าวทั้งหมด...