กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ    อำเภอพระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

 

More...
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลผู้บริหาร
   การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี 2566
   นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
   ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   คู่มือการให้บริการ
   รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
   E-SERVICE
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แบบรายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ITA Online 2023)
    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment - EIT)
    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment - IIT)
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
 
 

 

 
 

 

 
Social Network

 

 

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      43 คน

สถิติเดือนนี้:   1410 คน

สถิติปีนี้:        10618 คน

สถิติทั้งหมด: 34339 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.105/29

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา23:17:47

ประกาศเอกสารประกวดราคา

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 08 พฤษภาคม 2567 เวลา14:10:13

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 03 พฤษภาคม 2567 เวลา16:54:49

ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 10 สิงหาคม 2566 เวลา11:43:21

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 08 สิงหาคม 2566 เวลา15:02:13

การเข้าค่ายวิชาการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา15:37:23

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา10:01:22

กิจกรรมอบรมสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 24 มิถุนายน 2566 เวลา21:09:12

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 03 มิถุนายน 2566 เวลา14:56:11

ขอขอบพระคุณผู้บริจาคสมทบทุนสร้างกำแพงโรงเรียน

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 03 มิถุนายน 2566 เวลา14:54:47

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 03 มิถุนายน 2566 เวลา14:51:58

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 03 มิถุนายน 2566 เวลา14:49:32

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 03 มิถุนายน 2566 เวลา14:37:20

คณะครู ได้พานักเรียนร่วมกันประดิษฐ์พวงมาลัยจากผ้าขาวม้า

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 03 มิถุนายน 2566 เวลา14:29:54

การอบรมการถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 03 มิถุนายน 2566 เวลา14:22:49

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 03 มิถุนายน 2566 เวลา14:12:03

การเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 03 มิถุนายน 2566 เวลา14:07:30

คณะครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อ เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ TLSOA

โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 03 มิถุนายน 2566 เวลา14:07:06
อ่านข่าวทั้งหมด...