กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ    อำเภอพระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

จุดเช็คอิน

 

More...
จุดเช็คอิน

โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

 

More...
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูลผู้บริหาร
   การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   แผนดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี 2566
   นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
   แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
   ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   คู่มือการให้บริการ
   รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
   E-SERVICE
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แบบรายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ITA Online 2023)
    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment - EIT)
    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment - IIT)
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
 
 

 

 
 

 

 
Social Network

 

 

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      43 คน

สถิติเดือนนี้:   1410 คน

สถิติปีนี้:        10618 คน

สถิติทั้งหมด: 34339 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระยะที่ 2)


วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารงบประมาณ ได้เข้ารับการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระยะที่ 2) โดยได้รับเกียรติจากคณะหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศ...
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา09:43:25
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ มอบหมายให้ นางสาวณัทวดี ดวงสำราญ ครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อ ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนบ่อ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศา...
เมื่อ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา14:57:09
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม Big cleaning day


วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนบ่อ ร่วมจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY กิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ของโรงเรียนบ้านโนนบ่อ โดยยึดตามหลักปฏิบัติ 5ส. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ...
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา09:54:39
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับหน่วยงาของนรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT2) สแกน qr code เพื่อปรเะเมิน


...
เมื่อ 09 กรกฎาคม 2567 เวลา11:20:47
โดย:ผู้ดูแลระบบ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567


วันที่ 1 กรกฎาม 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนบ่อ ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ สนามกีฬาโร...
เมื่อ 02 กรกฎาคม 2567 เวลา13:06:02
โดย:ผู้ดูแลระบบ

เชิดชูครูกลอนสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย


วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก "สุนทรภู่" มีการตอบคำถาม และมอบเกีรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งทักษะด้านภาษาไทย เช่น การคัดลายมือ และว...
เมื่อ 30 มิถุนายน 2567 เวลา23:17:38
โดย:ผู้ดูแลระบบ

วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2567


วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนบ่อ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งได้ให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนบ่อ เดินรณรงค์ภายในบริเ...
เมื่อ 30 มิถุนายน 2567 เวลา23:15:27
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา


วันที่ 21 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ พร้อมด้วยครูที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ นางจินตนา ศรีสุนนท์ และนางสาวสิรภัทร พลเยี่ยม ครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด...
เมื่อ 30 มิถุนายน 2567 เวลา23:14:31
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การประกาศเจตจำนงสุจริต และปฎิญญาโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2567


วันที่ 18 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนบ่อ ร่วมประกาศเจตจำนงปฎิญญาโรงเรียนสุจริต โดยร่วมขับร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และประกาศเจตจำนงปฎิญญา...
เมื่อ 19 มิถุนายน 2567 เวลา08:51:50
โดย:ผู้ดูแลระบบ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567


วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ นำโดย นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนบ่อ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู คำปฏิญาณตน และนักเรียนร่วมกันขับร้องเพลงระลึกถึงพร...
เมื่อ 15 มิถุนายน 2567 เวลา16:46:20
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.105/29

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา23:17:47

ประกาศเอกสารประกวดราคา

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 08 พฤษภาคม 2567 เวลา14:10:13

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 03 พฤษภาคม 2567 เวลา16:54:49

ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 10 สิงหาคม 2566 เวลา11:43:21

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 08 สิงหาคม 2566 เวลา15:02:13

การเข้าค่ายวิชาการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา15:37:23

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา10:01:22

กิจกรรมอบรมสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต

โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 24 มิถุนายน 2566 เวลา21:09:12

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

โดย:bemler

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการ...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา16:48:57

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas

My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0002 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนช่วงไหนคะ จิราวรรณ
25 พ.ค. 2566 เวลา15:37:41
127 1 ์NB School
จำนวนรายการทั้งหมด 1 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นางอัจฉราพร  อินทรทัพ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางอัจฉราพร  อินทรทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มือถือ : 0891521182
Line: 0891521182


เมื่อ 26 เมษายน 2565 เวลา13:31:15
ขอแนะนำ:นางสุดสงวน ประเสริฐพงษ์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสุดสงวน ประเสริฐพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 089-4908352


เมื่อ 26 เมษายน 2565 เวลา13:52:39
ขอแนะนำ:นางดวงจันทร์ พรมทองมี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางดวงจันทร์ พรมทองมี

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 093-3293919


เมื่อ 26 เมษายน 2565 เวลา13:53:58
ขอแนะนำ:นายสุทธิดล แซงบุญเรือง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายสุทธิดล แซงบุญเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 088-0658239


เมื่อ 26 เมษายน 2565 เวลา13:55:26
ขอแนะนำ:นายรุ่งโรจน์ พรมเท่า โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายรุ่งโรจน์ พรมเท่า

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 081-5452240


เมื่อ 26 เมษายน 2565 เวลา13:56:11
ขอแนะนำ:นางพรลภัส วงศ์ษา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางพรลภัส วงศ์ษา

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 095-6703962


เมื่อ 15 มิถุนายน 2567 เวลา16:22:28
ขอแนะนำ:นางอัชรีย์ บุญหล้า โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางอัชรีย์ บุญหล้า

ครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 081-5954727


เมื่อ 26 เมษายน 2565 เวลา13:59:04
ขอแนะนำ:นางจินตนา ศรีสุนนท์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางจินตนา ศรีสุนนท์

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 084-3903030


เมื่อ 26 เมษายน 2565 เวลา14:00:21
ขอแนะนำ:นางสาวศุพิชญาภัค เทพสุทธิ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวศุพิชญาภัค เทพสุทธิ

ครู

เบอร์โทรศัพท์ 095-6705854


เมื่อ 26 เมษายน 2565 เวลา14:01:32
ขอแนะนำ:นางมลิวัล แสงชารี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางมลิวัล แสงชารี

ครูชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 085-0082752


เมื่อ 26 เมษายน 2565 เวลา14:02:18
ขอแนะนำ:นางสาวอรวรรณ ปาปะจีย์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวอรวรรณ ปาปะจีย์

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 087-9550164


เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 เวลา23:16:33
ขอแนะนำ:นางสาวสิรภัทร พลเยี่ยม โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวสิรภัทร พลเยี่ยม

ครู

เบอร์โทรศัพท์ 084-4717261


เมื่อ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา09:43:52
ขอแนะนำ:รณกร รัตนะขัยธาดา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายรณกร  รัตนะชัยธาดา

ครู

เบอร์โทรศัพท์ : 087-6495585


เมื่อ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา09:44:12
ขอแนะนำ:นางสาวณัทวดี ดวงสำราญ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวณัทวดี ดวงสำราญ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เบอร์โทรศัพท์ 081-0667470


เมื่อ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา09:44:29
ขอแนะนำ:นายจักรพันธ์ แก้วศิริ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายจักรพันธ์ แก้วศิริ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เบอร์โทรศัพท์ 083-0121275


เมื่อ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา09:51:45
ขอแนะนำ:นางสาวปิยนันท์ วงศ์ษา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวปิยนันท์ วงศ์ษา

ครูอัตราจ้าง


เมื่อ 28 ธันวาคม 2566 เวลา09:00:18
ขอแนะนำ:นางสาวธิดาพร จันชารา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวธิดาพร จันชารา

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

065-5715273


เมื่อ 03 มิถุนายน 2566 เวลา13:15:05
ขอแนะนำ:นางสาวศศิกานต์ อุตถา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวศศิกานต์ อุตถา

ครูธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 065-2387639


เมื่อ 23 ธันวาคม 2565 เวลา09:00:32
ขอแนะนำ:นายแก่นกล้า อุตถา โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายแก่นกล้า อุตถา

นักการภารโรง

เบอร์โทรศัพท์ 089-5748173


เมื่อ 26 เมษายน 2565 เวลา14:16:32

อ่านข่าวทั้งหมด...